Årsmøte 2015

Årsmøte for Grafisk Museum Buskerud ble avviklet i musets egne
lokaler torsdag 5 mars. God deltakelse fra ivrige medlemmer.
Muset har i 2014 hatt et aktivt år, med flere besøk og “trykkoppdrag”
i samarbeid med elever fra Kunst- og håndverksskolen i Oslo
og Eiker Arkiv m.fl. 

 

Foto: Egil Solberg

Tidlig trykkfarge

Her er bilde av en av de første boksene med trykkfarge produsert av Lorilleux i Norge.

Invitasjoner

Åpningstider

Vi holder åpent hus både for medlemmer og alle andre
som har lyst til å se hvordan vi har det 1. torsdag i hver mnd fra kl. 18:00
eller etter avtale,
For mer info. kontakt: 

Ivan Palm
Mob. 994 42 392
eller
Even Hoem
Mob. 970 92 619