Årsmøte for Grafisk Museum Buskerud ble avviklet i musets egne
lokaler torsdag 5 mars. God deltakelse fra ivrige medlemmer.
Muset har i 2014 hatt et aktivt år, med flere besøk og “trykkoppdrag”
i samarbeid med elever fra Kunst- og håndverksskolen i Oslo
og Eiker Arkiv m.fl. 

 

Foto: Egil Solberg