Ane Thon Knutsen fra Kunst- og håndverksskolen i Oslo besøkte
museet 8 januar for å forbrede vår deltakelse i et av prosjektene
elevene / forskerne arbeider med.