Kunsthøgskolen på nytt besøk 9. april

 

 

Besøk fra kunsthøgskolen i Oslo, torsdag 9. April 2015.

Grafisk Museum Buskerud har blitt en betydelig samarbeidspartner for
Kunsthøgskolen i Oslo.
Denne gangen var det 2 stipendiater fra skolen , som besøkte oss.
Ane Thon Knutsen, forsker, som har vært en ivrig bruker av trykkeriet,
hadde denne gangen med seg stipendiat og forsker Annelise Botner-By.
Damene var tydelig imponert av settemaskinen, og Ivar og Svein’s
demonstrasjon.
Begge var enige om at museet var en betydelig resurs, både for studenter
og forskere ved skolen, og ser frem til å bidra til en videre utvikling av
samarbeidet.
E.S.

Tidlig trykkfarge

Her er bilde av en av de første boksene med trykkfarge produsert av Lorilleux i Norge.

Invitasjoner

Åpningstider

Vi holder åpent hus både for medlemmer og alle andre
som har lyst til å se hvordan vi har det 1. torsdag i hver mnd fra kl. 18:00
eller etter avtale,
For mer info. kontakt: 

Ivan Palm
Mob. 994 42 392
eller
Even Hoem
Mob. 970 92 619