Besøk fra kunsthøgskolen i Oslo, torsdag 9. April 2015.

Grafisk Museum Buskerud har blitt en betydelig samarbeidspartner for
Kunsthøgskolen i Oslo.
Denne gangen var det 2 stipendiater fra skolen , som besøkte oss.
Ane Thon Knutsen, forsker, som har vært en ivrig bruker av trykkeriet,
hadde denne gangen med seg stipendiat og forsker Annelise Botner-By.
Damene var tydelig imponert av settemaskinen, og Ivar og Svein’s
demonstrasjon.
Begge var enige om at museet var en betydelig resurs, både for studenter
og forskere ved skolen, og ser frem til å bidra til en videre utvikling av
samarbeidet.
E.S.