Årsmøtet vedtok å ikke øke medlemskontingenten for 2013 slik at den forblir på kr. 250,- 
Medlemskontingent bes betalt til konto nr. 2200.56.78637 iinnen 15. juni 2014.
Har du lyst til å bli medlem hos oss er du hjertelig velkommen til det. 

Les her