Besøkt hos  Lyche Konvolutt og Zoom Grafisk as

Den 24.2 var 11 stykker på besøkt hos Lyche Konvolutt og Zoom Grafisk as. 

Ari Haugsson og Roar Krogh tok i mot oss og viste maskiner og utstyr til
en lydhør og svært interessert gruppe.

De avanserte digitalmaskinene
vekket berettiget oppsikt både med fart og kvalitet.

 

 Foto: Egil Solberg