Litografi og trykksakenes kulturutvikling

Her kan du lese om betydningen trykksakene har hatt for kulturutvikling. Les her

Tidlig trykkfarge

Her er bilde av en av de første boksene med trykkfarge produsert av Lorilleux i Norge.

Invitasjoner